ÆFINGATÖFLUR

VALMYND

keila

1. gr.

Félagið heitir Keilufélag Akraness, skammstafað K.F.A. Heimili þess og aðsetur er á Akranesi.

2. gr.

Markmið þess er að stuðla að iðkun keilu og glæða áhuga á þeirri íþrótt.

3. gr.

Félagsmaður getur hver sá orðið sem greiðir félagsgjald til félagsins.

4. gr.

Ársgjald skal ákveðið á aðalfundi félagsins ár hvert.

5. gr.

Gjalddagi félagsgjalda er 1. Júní en eindagi 15. Sept. ár hvert. Hafi félagsmaður ekki greitt á eindaga ber að setja hann á sérstakan lista yfir óhlutgengna félaga, er ekki hafa leyfi til að keppa fyrir hönd félagsins, uns gjaldið er greitt.

6. gr.

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins.

7. gr.

Rétt til setu á aðalfundi og atkvæðisrétt hafa allir skráðir félagar sem greitt hafa ársgjöld og eru skuldlausir við félagið.

8. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm menn: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Stjórnin skal kosin á aðalfundi þannig: Formaður kosinn sér, aðrir saman eftir uppástungum og skipta með þeir með sér verkum. Þá skal kjósa tvo varamenn og einnig tvo endurskoðendur.

Formaður skal kosinn til eins árs í senn, en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, þrír hvert ár, þ.e. tveir aðalmenn og einn varamaður.

9. gr.

Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum. Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til fundar. Samþykki minnst þriggja stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið. Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu, álíti hún framkomu þeirra félaginu til vansa. Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

10. gr.

Reikningsár félagsins er frá 1. Janúar til 31. Desember.

11. gr.

Aðalfund skal halda í janúar – febrúar ár hvert, (og aukafund svo oft sem þurfa þykir eða skrifleg ósk kemur frá eigi en 10% félagsmanna.) Til aðalfundar skal boða með minnst 14 daga fyrirvara með fréttabréfi, er hann lögmætur án tillits til hve margir mæta. Í fundarboði skal greina sundurliðaða dagskrá.

12. gr.

Málefni sem félagar óska eftir að tekin verði fyrir á fundinum skulu tilkynnt stjórn félagsins með minnst 7 daga fyrirvara.

13. gr.

Störf aðalfundar eru:

1. Setning aðalfundar

2. Kosning fundarstjóra

3. Kosning fundarritara

4. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á síðastliðnu ári.

5. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykkis.

6. Ákvörðun félagsgjalda.

7. Lagabreytingar

8. Stjórnarkosning

9. Kosning endurskoðenda.

10. Kosning fulltrúa og varafulltrúa í þau samtök sem félagið er aðili að.

11. Fjármögnun starfsárs.

12. Önnur mál.

14. gr.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála, nema um lagabreytingar sé að ræða, en þá þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða.

15 gr.

Fundur getur með 2/3 atkvæða viðstaddra leyft að taka fyrir mál, sem komið hafa fram, eftir að dagskrá þingsins var send út.

16. gr.

Til lagabreytinga þarf samþykki aðalfundar og skal tillögu hafa verið getið í fundarboði.

17. gr.

Tillögur um að leggja félagið niður má aðeins taka fyrir á lögmætum aðalfundi. Til samþykktar þarf minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða. Hætti félagið störfum skal Íþróttabandalag Akraness varðveita eigur þess.

Edit Content
Edit Content
Edit Content