Tryggingamál í íþróttum

Almennt má segja að hver og einn er á eigin ábyrgð í sinni íþróttaiðkun. Mikilvægt er að foreldrar og forráðamenn geri sér grein fyrir því að börn eru á ábyrgð foreldra sinna í íþróttum hverju sinni. Því er mikilvægt að foreldrar kynni sér þetta og sé í sambandi við sitt tryggingarfélag.

Heimilistryggingar fela langoftast í sér ábyrgðartrygginguvegna tjóns sem börn valda og sumar fela líka í sér slysatryggingar vegna tjóns sem börn valda og sumar fela líka í sér slysatryggingu vegna slysa sem börn verða fyrir í frítíma. Þar sem að slíkum slystryggingum sleppir er barn eða ungmenni ekki tryggt í félags- og tómstundastarfinu frekar en þegar það er úti að leik.

Íþróttafólk sem slasast á æfingum og í keppnum geta sótt ákveðnar endurgreiðslur v/ útlagðs sjúkra- og slysakostnaðar.

Eftirfarandi aðilar bæta hluta af fjárhagslegu tjóni:

  • Í gildandi samningi Akraneskaupstaðar við TM er ákvæði um að börn og unglingar í íþróttum hjá ÍA eru tryggð samsvarandi því sem gildir um þau í leik- og grunnskólum bæjarins. Framkvæmdin er þannig að þegar slys verður á æfingu eða keppni verður þjálfari að fylla sem fyrst út tilkynningu um tjónsem er inná heimasíðu tM og skila inn til Akraneskaupstaðar. Foreldrar snúa sér síðan til TM til að fá upplýsingar um hvort og þá hvernig þátttaka TM er í sjúkrakostnaði. Forsenda fyrir þátttöku TM er að iðkandi sé skráður með formlegum hætti hjá viðkomandi íþróttafélagi s.b.r Nóri/Felix skráningarkerfi íþróttahreyfingarinnar.
  • Íþróttaslysasjóður ÍSÍ endurgreiðir íþróttaiðkendum innan vébanda ÍSÍ, 16 ára og eldri, kostnaðarhluta sjúklings vegna sjúkraþjálfunar og beinnar læknismeðferðar, skv. opinberum taxta Sjúkratrygginga Íslands, sjá reglugerð ÍSÍ um greiðslu bóta vegna íþróttaslysa. Ríkisvaldið leggur árlega til framlag til ÍSÍ vegna íþróttaslysa og takmarkast greiðslugeta ÍSÍ af þeirri upphæð á hverju almanaksári: http://isi.is/pages/umisi1/sjodir/ithrottaslysasjodur
  • Sjúkratryggingar Íslands bæta þolendum tjón en almennt gildir sú takmörkun að til þess að eiga rétt á bótum úr slysatryggingum þarf slysið að hafa valdið a.m.k. 10 daga óvinnufærni: http://www.sjukra.is/slys/slysabaetur

Það er mikilvægt að benda á það að samkvæmt íslenskum lögum bera þau félög og samtök sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi ekki sjálfkrafa ábyrgð á slysum sem börn verða fyrir í starfinu.

Börn og ungmenni fá tjón af völdum slyss, t.a.m. tannlæknakostnað, ekki greiddan af öðrum, nema einhver beri skaðabótaábyrgð á slysinu.

Skilyrði skaðabótaábyrgðar eru m.a. að sá sem krafinn er um bætur eigi sök á slysinu.

Ef barn eða ungmenni slasast í óhappi sem engum verður kennt um ber sá sem stendur fyrir félags- og tómstundastarfinu þess vegna ekki ábyrgð á því.

Sá sem stendur fyrir starfinu ber hins vegar skaðabótaábyrgð ef starfsmenn hans, launaðir eða ólaunaðir, hafa sýnt af sér sök, t.a.m. vanrækslu við að gæta barna, og það veldur slysi. Einstaklingur yngri en 18 ára getur ekki talist fullgildur ábyrgðaraðil íþróttastarfs skv. reglum um öryggismál fyrir íþróttahús, 9. gr.

Sá sem stendur fyrir starfinu, eða umráðamaður aðstöðu, getur orðið bótaskyldur ef aðbúnaður er ófullnægjandi og slys verður vegna þess.

Börn og ungmenni geta þurft að bæta öðrum börnum tjón sem þau valda þeim.

Frekari upplýsingar um tryggingamál félagasamtaka má finna í bæklingi sem gefinn var út af menntamálaráðuneytinu um Ábyrgð aðila sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga.